Sơ đồ quan trọng nhất thế giới: ... và cách nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn!

Ký hiệu xếp giá
153.1 B9925S
Dewey
153.1
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
245tr ; 23 cm
ISBN
9786045827505
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giao tiếp, trí nhớ, sơ đồ tư duy
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách mang lại hiểu biết và sức mạnh cho bất kỳ ai quan tâm đến đề tài trí nhớ và cách tận dụng năng lực học tập của nó. Sách này biến sơ đồ về trí nhớ và khả năng nhớ lại trong khi học thành công thức cho cuộc sống có thể áp dụng được vào mọi lĩnh vực liên quan đến sinh hoạt cá nhân, gia đình, chuyên môn, cộng đồng và toàn thể. Sơ đồ quan trọng nhất thế giới giới thiệu 7,5 quy luật mới về trí nhớ và hành vi: hiệu ứng ưu việt, hiệu ứng gần đây, hiệu ứng Von Restorff/ tưởng tượng, hiệu ứng liên tưởng, hiệu ứng hiểu và hiểu sai, hiệu ứng quan tâm, hiệu ứng nghĩa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017441  Còn  Rỗi          
100017442  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5918