Using authentic video in the language classroom

Ký hiệu xếp giá
418.0078 S5533u
Dewey
418.0078
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
ix, 277tr ; 23 cm
ISBN
9780521799614
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, giảng dạy tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Using film and video in the classroom is motivating and fun but can be daunting for the teacher. This book guides and supports teachers with plenty of practical suggestions for activities which can be used with drama, soap opera, comedy, sports programmes and documentaries. Many of the activities will lend themselves for use with DVD and webcasts.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002270  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3425