Five-minute activities for Business English

Ký hiệu xếp giá
808.06665 E544F
Dewey
808.06665
Xuất bản
1. - New York: Cambridge University Press, 2005
Mô tả
xii, 112tr ; 23 cm
ISBN
9780521547413
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This comprehensive resource book contains an easy-to-use set of short activities essential for anyone teaching Business English. Reflecting real-life business activities such as emails, noisy telephone conversations, making excuses, negotiating, handling customer complaints and cultural awareness, Five-Minute Activities for Business English helps teachers mirror the pacey feel of the work environment. This book is also of interest to teachers of general English who are looking for stimulating skills-based activities in meaningful contexts and complements both tailored and coursebook-based materials. The four main areas covered are 'Business topics', 'Business communication skills', 'Language work' and 'Exploiting coursebooks'. These areas feature activities on various topics such as money, finance, meetings, negotiations, telephoning, management, marketing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002267  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7161