Vocabulary activities

Ký hiệu xếp giá
428.24071 U721
Dewey
428.24071
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012
Mô tả
x, 260tr ; 23 cm + 1 CD
ISBN
9780521181143
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ vựng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Vocabulary Activities provides a wealth of ideas for introducing, presenting, expanding, exploring and practising vocabulary. These teacher-friendly activities are clearly written and wide-ranging, and the book also contains a detailed guidelines section outlining the key principles involved in teaching and practising vocabulary. Also contains an extra chapter of activities for advanced learners. The accompanying CD-ROM contains print-ready materials which can be put to immediate use in class.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002266  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5874