Planning lessons and courses: designing sequences of work for the language classroom

Ký hiệu xếp giá
418.0071 W899p
Dewey
418.0071
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Mô tả
xv, 249tr ; 23 cm
ISBN
9780521633543
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book deals with the kinds of everyday questions working teachers face as they plan lessons and courses. Each chapter contains an analysis of the issue under discussion, as well as practical principles and sample activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3726