Collocations extra: multi-level activities for natural english

Ký hiệu xếp giá
428.24071 W2319C
Dewey
428.24071
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Mô tả
126tr ; 30 cm. + 1 CD-ROM
ISBN
9780521745222
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
A bank of photocopiable collocations lessons for teachers to use with students of English. Ideal for students from Elemtary to Advanced level.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002281  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6848