Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh

Ký hiệu xếp giá
425 L655H
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2011
Mô tả
448tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách ngữ pháp tiếng Anh soạn theo 3 cấp độ kiến thức và thực hành từ sơ cấp, trung cấp tới cao cấp. Mỗi cấp độ gồm 20 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị đều có phần giải thích và bài tập. Mỗi điểm nhữ pháp khác nhau được đưa vào cùng một đơn vị bài học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017483  Còn  Đang mượn  nv0000315  Nguyễn Thị Hồng  23/11/2023 
100017484  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5084