English methodology

Ký hiệu xếp giá
420.7 L655E
Dewey
420.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008
Mô tả
294tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề: lịch sử các phương pháp giảng dạy khác nhau, những ưu khuyết điểm của chúng; sự hiểu biết về các phương pháp dạy 4 kỹ năng ngôn ngữ; các kỹ năng cần thiết cho nghề dạy học. Các nội dung này được trình bày trong 30 bài giảng nhằm phát triển việc nghe, nói, đọc, viết, phát âm và dịch. Ngoài ra, các kỹ năng sử dụng dụng cụ học tập, tài liều, kỹ năng soạn bài dạy bài kiểm tra, quản lý lớp và đánh giá giảng dạy cũng được đề cập trong các bài giảng này.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017495  Còn  Rỗi          
100017496  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3585