English for thermail engineering

Ký hiệu xếp giá
428.24071 D182E
Dewey
428.24071
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
151tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: introduction; refrigeration and air conditioning; boiler and thermal power plant; renew able anergy; technical report.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017572  Còn  Rỗi          
100017573  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6086