Chiến lược và chính sách kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.401 Ch-D
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1998
Mô tả
403tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Nghiên cứu môi trường Chương 3: Phân tích nội bộ Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin QT Chương 5: Xác định sức mạnh, (nhiệm vụ) và mục tiệu Chương 6: Xây dựng chiến lược để lựa chọn Chương 7: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp Chương 8: Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và các chức năng Chương 9: Thực hiện chiến lược Chương 10: Kiểm tra, đánh giá chiến lược
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 874