Chiến lược và sách lược kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.401 Ch-D
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
365tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về quản lý chiến lược Chương 2: Các yếu tố môi trường kinh doanh Chương 3: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin QT Chương 4: Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiệu Chương 5: Lựa chọn chiến lược cấp công ty Chương 6: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp Chương 7: Chiến lược ở cấp đơn vị và sở thành viên bộ phận chức năng Chương 8: Thực hiện chiến lược Chương 9: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003170  Còn  Rỗi          
100003171  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10787