Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Ký hiệu xếp giá
658.401 Ch-T
Dewey
658.401
Xuất bản
H.: Giáo dục, 0
Mô tả
233tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về Chiến lược kinh doanh và các yếu tố môi trườgn tác động đến Chiến lược kinh doanh Chương 2: Thiết lập Chiến lược kinh doanh Chương 3: Các Chiến lược kinh doanh trong thực tiễn Chương 4: Các Chiến lược chuyên sâu trong thực tiễn Chương 5: Phân tích lựa chọn Chiến lược kinh doanh Chương 6: Thực thi Chiến lược kinh doanh Chương 7: Đánh giá Chiến lược kinh doanh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003172  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10403