Thị trường lao động TP.HCM trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và kết quả điều tra doanh nghiệp về nhu cầu lao động

Ký hiệu xếp giá
331.159 775 TK
Dewey
331.159 775
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
461tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận về các đặc trưng của thị trường lao động; Phần 2: Nhận dạng thị trường lao động TP.HCM trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế; Phần 3: Một số giải pháp nhằm phát triển và điều tiết thị trường lao động TP.HCM; Phần 4: Kết quả điều tra doanh nghiệp về nhu cầu lao động;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003226  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13027