Các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
658.895 97 TK
Dewey
658.895 97
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
241tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả xuất khẩu gạo trong chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu; Chương 2: Tầm quan trọng của ngành lương thực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; Chương 3: Đánh giá tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua; Chương 4: Các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003235  Còn  Rỗi          
100003236  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14239