Thẻ điểm cân bằng: áp dụng mô hình quản trị công việc hiệu quả toàn diện để thành công trong kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.3 N734b
Dewey
658.3
Xuất bản
In lần thứ hai tại Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
562tr ; 21 cm
ISBN
8935205600262
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách hướng dẫn thực hiện từng bước mô hình Thẻ điểm cân bằng - mô hình quản trị hiệu quả công việc toàn diện của tác giả Paul R. Niven.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018051  Còn  Rỗi          
100018052  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5215