Oxford English grammar course. Advanced: with answers

Ký hiệu xếp giá
425 S9722
Dewey
425
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2011
Mô tả
348tr ; 27 cm + 1 CD
ISBN
9780194312509
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
“Word and sentence grammar” deals with the structures that are important at this level for combining words into sentences. It has seventeen Sections, each covering a major topic and containing: an introduction to the topic, an number of one- or two-page lessons with explanations and exercises, (in most Sections) two or three ‘More Practice’ pages. “Grammar beyond the sentence” contains lessons on the structures that are important for writing and reading more complex texts. Much of this material will be helpful to university students. Other lessons deal with the grammar of natural informal conversation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018071  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7433