Professional English in use: Marketing

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 F239p 2008
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008
Mô tả
144tr ; 27 cm
ISBN
9780521702690
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Professional English in Use Marketing offers comprehensive coverage of key marketing vocabulary, it includes 50 units covering everything from marketing basics and the full marketing mix, through to research, advertising, media and PR
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018070  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5233