English for marketing & advertising

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 G6665
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2007
Mô tả
80tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9780194579186
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction to marketing and advertising, Finding the customer, Planning a marketing strategy, Creating ads, Marketing tools, Presenting your public face, Marketing through trade fairs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018083  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2451