Phát triển kinh tế tri thức rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ký hiệu xếp giá
331.129 597 TK
Dewey
331.129 597
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả
387tr ; 22cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Phần 2: Kinh tế tri thức Phần 3: Các nước lãnh thổ hướng tới kinh tế tri thức Phần 4: Kinh tế tri thức và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003306  Còn  Rỗi          
100003307  Còn  Rỗi          
100003308  Còn  Rỗi          
100003309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6409