The Internet

Ký hiệu xếp giá
428.002854678 W763
Dewey
428.002854678
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
136tr ; 25 cm
ISBN
9780194372237
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, mạng máy tính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Core Internet skills; Focus on language; Focus on language skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000673  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9646