Dictionaries

Ký hiệu xếp giá
423.071 W9471d 1998
Dewey
423.071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1998
Mô tả
172tr ; 25 cm
ISBN
9780194372190
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ điển
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: setting started; working with headwords; working with meaning; vocabulary development; using texts; using bilingual dictionaries.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000674  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4843