Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế

Ký hiệu xếp giá
346.59707 C118
Dewey
346.59707
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả
967tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật kinh tế, luật doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm hai phần chính: Các luật trong lĩnh vực kinh tế; Các pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017812  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15154