Letters

Ký hiệu xếp giá
808.6 L6514
Dewey
808.6
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1996
Mô tả
134tr ; 25 cm
ISBN
9780194421492
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết thư
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: using our letters; using our letters; letters across the classroom; letters out from the class.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000678  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4794