English for Primary Teacher

Ký hiệu xếp giá
428.372 07 En-T
Dewey
428.372 07
Xuất bản
In lần thứ. - New York: Oxford University Press, 2001
Mô tả
148tr ; 27,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Teaching young learners 2. Listen and do 3. Listen and Make 4. Speaking with support 5. Speaking more freely 6. Reading in English 7. Writing in English 8. Reading and telling stories 9. Story Activities 10. Planning for effective use of English in the classroom
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3655