Analysing English sentences

Ký hiệu xếp giá
425 R128a
Dewey
425
Xuất bản
2. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016
Mô tả
579tr ; 25 cm
ISBN
9780521660082
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Analysing English Sentences continues in this tradition, offering a well-structured introduction to English syntax and contemporary syntactic theory which is supported throughout with learning aids such as summaries, lists of key hypotheses and principles, extensive references, handy hints and exercises. Contents: 1. Grammar; 2. Words; 3. Structure; 4. Null constituents; 5. Head movement; 6. Wh-movement; 7. A-bar movement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018130  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10143