Research methods in applied linguistics: quantitative, qualitative, and mixed methodologies

Ký hiệu xếp giá
418 D714r 2007
Dewey
418
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2007
Mô tả
336tr ; 24 cm
ISBN
9780194422581
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This is a very practical and accessible book that offers a comprehensive overview of research methodology in applied linguistics by describing the various stages of qualitative and quantitative investigations, from collecting the data to reporting the results. It also discusses 'mixed methods research', that is, the various combinations of qualitative and quantitative methodologies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018103  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8451