Handbook of cosmetic science and technology

Ký hiệu xếp giá
668.55 H23635 2014
Dewey
668.55
Xuất bản
4. - Taylor & Francis, 2014
Mô tả
711tr ; 29 cm
ISBN
9781842145647
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Written by experienced and internationally renowned contributors, this is the fourth edition of what has become the standard reference for cosmetic scientists and dermatologists seeking the latest innovations and technology for the formulation, design, testing, use, and production of cosmetic products for skin, hair, and nails. New to this fourth edition are chapters on dermatocosmetic vehicles, surface film, causes and measurement of skin aging, make-up products, skin healing, cosmetics in sports, cosmetotextiles, nutricosmetics, natural ingredients, cosmeceuticals, and regulatory vigilance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2536