Inside reading: the academic word list in context. 2

Ký hiệu xếp giá
428.1 Z98i 2
Dewey
428.1
Xuất bản
2. - Oxford University Press, 2012
Mô tả
164tr ; 28 cm
ISBN
9780194416283
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Develop reading skills and acquire the Academic Word List; Explicit reading skills provide the foundation for effective, critical reading; High-interest readings from academic content areas motivate students; Corpus-based examples from the Oxford English Corpus teach real-life English.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13653