An introduction to language

Ký hiệu xếp giá
410 F9319i 2014
Dewey
410
Xuất bản
10. - Wadsworth Cengage Learning, 2014
Mô tả
604tr ; 23 cm
ISBN
9781285079806
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What is Language? Morphology: The Words of Language, The Sentence Patterns of Language, The Meaning of Language, The Sounds of Language, Phonology: The Sound Patterns of Language, Language in Society, Language Change: The Syllables of Time, Language Acquisition, Language Processing and the Human Brain, Computer Processing of Human Language, Writing: The ABCs of Language.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018119  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13937