English for presentations at international conferences

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 W215e 2016
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Springer Science, 2016
Mô tả
284tr ; 23 cm
ISBN
9783319263281
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This guide provides examples taken from real presentations given both by native and non-native academics covering a wide variety of disciplines. The easy-to-follow guidelines and tips will teach you how to: plan, prepare and practice a well-organized, nteresting presentation, avoid errors in English by using short easy-to-say sentences, improve your English pronunciation and intonation, gain confidence, and overcome nerves and embarrassment, highlight the essential points you want your audience to remember, attract and retain audience attention, deal with questions from the audience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018133  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4486