The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid

Ký hiệu xếp giá
808.510245 A435c 2013
Dewey
808.510245
Xuất bản
2. - Springer, 2013
Mô tả
286tr ; 23 cm
ISBN
9781441982780
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; speeech: the words you say; structure: the strategy you choose; visual aids: your supporting cast; delivery: you, the room, and the audience; conclusion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2228