Effective communication in the workplace: learn how to communicate effectively and avoid common barriers to effective communication

Ký hiệu xếp giá
651.7 G9844e
Dewey
651.7
Xuất bản
[Knxb],
Mô tả
30tr ; 23 cm
ISBN
9781523317967
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is designed to enlighten business owners, managers, supervisors, and employees about the barriers of effective communication in the workplace, what causes them, and how they can be overcome. Reading this book will also help you learn how to effectively deliver your message to your boss, workers, or colleagues for greater productivity, cooperation, and understanding.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018123  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5609