Paint technology handbook

Ký hiệu xếp giá
667.6 T137p
Dewey
667.6
Xuất bản
1. - CRC Press, 2007
Mô tả
224tr ; 24 cm
ISBN
9781574447033
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part preparation processes and equipment; Paint components; Liquid organic coatings; Paint manufacturing process; Color matching and color control; Liquid paint application systems; Transfer efficiency and spray technique; Spray booths; Curing; Testing paint materials; Quality control; Cost analysis for finishing systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018127  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5110