Literacy and language teaching

Ký hiệu xếp giá
428.0071 K397l
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
357tr ; 24cm
ISBN
9780194421621
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Notions of literacy; Communication, literacy, and language learning; Available Designs in literacy;Reading as desịgn 5. Teaching reading as design; Writing as design; Teaching writing as design; Computers, language, and literacy; Evaluating learners' performance; Rethinking language and literacy teaching.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000749  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14101