Individual freedom in language teaching: helping learners to develop a dialect of their own

Ký hiệu xếp giá
418.0071 B893i
Dewey
418.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2001
Mô tả
207tr ; 24 cm
ISBN
9780194421744
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Language and education; Second language learning; Language in British education; Literature and education; The politics of language teaching; Research and understanding.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000680  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4924