Academic writing for graduate students: essential tasks and skills

Ký hiệu xếp giá
428.2 S9718a 2012
Dewey
428.2
Xuất bản
3. - Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012
Mô tả
418tr ; 23 cm
ISBN
9780472034758
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
An approach to academic writing -- General-specific and specific-general texts -- Problem, process, and solution -- Data commentary -- Writing summaries -- Writing critiques -- Constructing a research -- Constructing a research.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018232  Còn  Rỗi          
200002424  Còn  Rỗi          
200002495  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13965