Designing science presentations: a visual guide to figures, papers, slides, posters, and more

Ký hiệu xếp giá
808.510245 C3243d 2013
Dewey
808.510245
Xuất bản
1. - Amsterdam; Boston: Academic Press, 2013
Mô tả
360tr ; 24 cm
ISBN
9780123859693
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Designing Science Presentations guides researchers and graduate students of virtually any discipline in the creation of compelling science communication. Most scientists never receive formal training in the creation, delivery, and evaluation of such material, yet it is essential for publishing in high-quality journals, soliciting funding, attracting lab personnel, and advancing a career.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018233  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8634