Exploring writing: sentences and paragraphs

Ký hiệu xếp giá
808.042076 L2718e
Dewey
808.042076
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill, 2013
Mô tả
628tr ; 27 cm
ISBN
9780073533346
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Exploring Writing emphasizes personalized learning. Powered by Connect Writing, students gain access to an adaptive personalized learning plan which helps them become more aware of what they already know and what they need to practice.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018238  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6829