Film

Ký hiệu xếp giá
791.43071 S8249f
Dewey
791.43071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2001
Mô tả
163tr ; 25 cm
ISBN
9780194372312
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS The authors and series editor Foreword Introduction How to use this book 1. About films 2. Working with film clips 3. Creating film-related materials 4. Responding to whole films 5. Making comparisons 6. Focusing on characters 7. Project work Appendices Other titles in the Resource Books for Teachers series Index
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3925