Focus on the language learner: approaches to identifying and meeting the needs of second language learners

Ký hiệu xếp giá
428.2407 T191f
Dewey
428.2407
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1989
Mô tả
205tr ; 24 cm
ISBN
9780194370615
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: basic issues; the learner; what learner needs to know; what learner do and do not know; getting the learners' views.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000750  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13421