Evaluation

Ký hiệu xếp giá
420.7 R2869e
Dewey
420.7
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1992
Mô tả
175tr ; 24 cm
ISBN
9780194371384
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: what is evaluation?; purposes for evaluation; how can teachers evaluate their classroom?; a framework for curriculum evaluation; project evaluation; evaluation of methodology; evaluation of a foreign language teaching programme; evaluating teacher feedback on oral errors; evaluation of materials: dictionaries; evaluation of materials: book reviews; teacher evaluation; evaluating learner outcomes: product; evaluating learner outcomes: process; syllabus evaluation; general principles; evaluation procedures; evaluation of classroom methodology; evaluation of materials; teacher evaluation; evaluating learner outcomes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000731  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2187