Introduction to differential equations and dynamical systems

Ký hiệu xếp giá
515.35 W7322i 1997
Dewey
515.35
Xuất bản
international edition. - New York: McGraw-Hill, 1997
Mô tả
690tr ; 26 cm
ISBN
9780071148566
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dynamical systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Content: First - Order Equations; Applied Dynamics and Equilibrium; Equations of order two or More; Applied Dynamics and Phase Space; Introduction to Systems; Applied Dynamics and Stabliti; Matrix Methods; Laplace Transforms; Variable-coefficient Mathods; Partial Differential Equations; Sturm-Liouville Expansions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000571  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2359