Discourse

Ký hiệu xếp giá
420.71 C7714d
Dewey
420.71
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1989
Mô tả
167tr ; 24cm
ISBN
9780194371407
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: 1. What is discourse? 2. Formal links 3. Why formal links are not enough 4. Two views of discourse structure: as poduct and as process 5. Discourse as dialogue 6. Knowledge in discourse Section Two: Demonstration - Discourse in language learning and teaching 7. Two approaches to developing discourse skills 8. Focusing on senders and receivers 9. Discourse type and discourse part 10. Managing conversation 11. Focusing on cohesion 12. General discourse activities Section Three: Exploration 13. Developing discourse in the classroom.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000772  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2204