Drama

Ký hiệu xếp giá
420.071 W515d
Dewey
420.071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1987
Mô tả
137tr ; 25 cm
ISBN
9780194370974
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Drama in the ELT classroom: ‘Edging in’; Drama games; Improving coursebook presentation through drama; Drama in the teaching of pronunciation; Using drama to teach spoken communication skills; Drama in the teaching of literature. The drama project: The place of the drama project in language teaching; General criteria for setting up a drama project; Rehearsal and performance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000720  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2237