Listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 A5453l
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 1988
Mô tả
153tr ; 24 cm
ISBN
9780194371353
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: 1. What is listening comprehension? 2. Listening skills in native speakers 3. Listening skills in foreign learners 4. Graded development of listening skills 5. Listening in the L2 classroom 6. Approaches to grading L2 listening 7. Samples from a graded lisening programme 8. Investigating listening in your classroom
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000771  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2812