Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế: kinh nghiệm Trung Quốc và một số nước về tạo việc làm và phát triển thịnh vượng nhờ công nghiệp nhẹ

Ký hiệu xếp giá
338.951 C118 2013
Dewey
338.951
Xuất bản
1. - USA: Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế/ Ngân hàng thế giới, 2013
Mô tả
532tr ; 23 cm
ISBN
9780821399880
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phát triển kinh tế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các nghiên cứu, phân tích tình huống, qua đó cho thấy một số nước đang phát triển đã sử dụng ngành công nghiệp nhẹ như thế nào để tạo việc làm, và mang lại thịnh vượng. Cuốn sách đi sâu vào nghiên cứu sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, các nghiên cứu tình huống trong cuốn sách này này đề cập cả trường hợp thành công cũng như thất bại nhằm rút kinh nghiệm về phát triển công nghiệp nhẹ và cách thức tận dụng nó để thúc đẩy tăng trưởng ở những nước nghèo có xuất phát điểm không mấy thuận lợi.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017135  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2806