Các án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01-12-2016: quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ký hiệu xếp giá
347.597 V986c 2016
Dewey
347.597
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2016
Mô tả
439tr ; 29 cm
ISBN
9786048691370
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách là tổng hợp 6 án lệ đã được thông qua và một số bản án quyết định liên quan đến lĩnh vực tố tụng dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Quy định lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ; 06 án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; luật toàn án nhân dân và các văn bản có liên quan; tuyển tập một số bản án của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, kinh tế và thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018483  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14392