Organizational culture and leadership

Ký hiệu xếp giá
302.35 S319o 2017
Dewey
302.35
Xuất bản
5. - New Jersey: Wiley, 2017
Mô tả
384tr ; 24 cm
ISBN
9781119212041
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa, công ty, lãnh đạo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: defining the structure of culture; what leaders need to know about macro cultures; culture and leadership through stages of growth; assessing culture and leading planned change.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002304  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13917