Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
346.597 B6137 2017
Dewey
346.597
Xuất bản
1. - H.: Công an nhân dân, 2017
Mô tả
1127tr ; 27 cm
ISBN
9786047223244
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bộ luật dân sự
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). Nội dung cuốn sách là phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật, bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thực hiện và áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn chế, chồng chéo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018735  Còn  Đang mượn  nv0000856  Huỳnh Thị Như Hiếu  01/04/2023 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6723