A listening/speaking skills book : interactions two

Ký hiệu xếp giá
428.3 Li-S
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
348tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: The Global Village Chapter 7: North America: The Land and the People Chapter 8: Tastes and Preferences Chapter 9: Discoveries Chapter 10: Medicine, Myths, and Magic Chapter 11: The Media Chapter 12: Prejudice, Tolerance, and Justice Glossary
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000275  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13596